vendredi 18 septembre 2009

Le Français, ça te dit quelque chose?
Seguro que xa sabes cousas sobre Francia e a cultura francófona ou que coñeces palabras en francés ou outras que se parecen ao galego ou ao castelán, ...

Trata de obter información sobre catro dos aspectos que se presentan mais abaixo, primeiro co que ti xa sabes e se non tes esa información, buscaa na Internet. Unha vez que a tes elabora con ela un texto con imaxes en Word ou en power point.

DIFICULTADE: a busca de información en internet -agás para as palabras- a tes que facer en francés e tratar de comprender o que din os textos. O texto o podes facer en galego ou en castelán.

ASPECTOS QUE TES QUE TRATAR:

1. Se escoitas as palabra francés, francesa, Francia, francofonía que outras palabras, lugares, monumentos, persoaxes, eventos... véñenche á cabeza? Escribeas.
2. OBRIGATORIO:
  • Palabras do galego e do castelán tomadas prestadas da lingua francesa.
http://espanolinternacional.blogspot.com/2008/07/prestamos-del-frances.html
3. OPCIONAIS (Escolles dous)

  • O deporte (le sport).

  • A cultura (la culture: la littérature, la musique, le cinéma...)

  • Empresas francesas (entreprises françaises) que hai aqui.

  • A gastronomía (la gastronomie)

  • Productos franceses (produits français) que consumimos.
4. OBRIGATORIO: Ademais de Francia hai países e rexións nas que se fala tamén o francés. Indica dous destes lugares (un en Europa e un fora de Europa) así como algo famoso relacionado con eles. http://www.francophonie.org/

Calquera problema que teñas non dubides en preguntarme.

Aucun commentaire: